Kontakty

Prevádzkovateľ:
TASY Slovakia s.r.o.
Pruské 249
018 52 Pruské

IČO: 36319104, IČ DPH: SK2020178534
Číslo účtu: SK45 8330 0000 0029 0158 1817
Zapísaná na Okresnom súde v Trenčíne, odd. sro, vl. č.12740/R

Prevádzka, osobný odber

TASY Slovakia s.r.o.
Zlatovská cesta 36
911 05 Trenčín

Kontakt: 0948 948 535
E-mail: info@tasy.sk

Osobný odber, vybavovanie objednávok každý pracovný deň (pokiaľ nie je uvedené inak) a to od 8:00 do 16:00.

V prípade osobného odberu alebo návštevy na prevádzke v Trenčíne, odporúčame dohodnúť si vopred termín, aby sme boli schopní venovať sa Vám naplno.

Kde nás nájdete

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, Trenčín
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Telefón: 032/6400 109
Fax: 032/6400 108
e-mail: tn@soi.sk

Možnosť bezplatného spätného zberu pneumatík
Spoločnosť TASY Slovakia s.r.o., ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.protektorytasy.sk a ako člen organizácie zodpovednosti výrobcov SLOVMAS, a.s. a distribútor pneumatík zabezpečuje bezplatný spätný zber odpadových pneumatík na prevádzke na adrese Zlatovská cesta 36, 011 05 Trenčín.